Pustostan to niebezpieczne miejsce dla suki

Opuszczone magazyny, pustostany, niezamieszkałe budynki to bardzo niebezpieczne miejsca i nie warto się w nie zapuszczać w samotności. O tym przekonała się ta suka, którą zamaskowany świer porwał i brutalnie zgwałcił w opuszczonym budynku – na koniec, dla jeszcze większego upokorzenia – spuścił się na jej twarz.

Gwałt w opuszczonym magazynie

gwałt facial - spust na twarz

Czas trwania: 07:09

57.8k
20

Filmy tu zawarte zawierają inscenizowaną przemoc. To czysta fikcja, w której wystąpili dobrowolnie profesjonalni, pełnoletni aktorzy. Jakikolwiek ból i przemoc są symulowane i nie należy ich traktować poważnie. Zdecydowanie potępiamy i nietolerujemy prawdziwej przemocy w jakiejkolwiek formie. Materiały te oglądane są przez Ciebie jako osobę dorosłą i dobrowolnie na swoją wyłączną odpowiedzialność. Jesteś świadomy, że to fikcja do użytku własnego i prywatnego.

xes.pl zbiornik.com